Komplexní monitoring kybernetické bezpečnosti.

Služba SecuReporter poskytuje centrální přehled o aktivitách na síti a potenciálních hrozbách v celém síťovém prostředí.

Poznejte svět sítí.
Zabezpečení jako nikdy dříve.

Služba SecuReporter nabízí multidimenzionální analýzu abnormálního chování v sítích napříč celou vaší organizací.

Pomocí centrálního panelu můžete analyzovat různé dimenze síťového zabezpečení a rychle získat detailní poznatky o dění ve vašich sítích.

Začněte

Vizualizace
zabezpečení vaší sítě.

Služba SecuReporter poskytuje centrální přehled o aktivitách na síti a potenciálních hrozbách v celém síťovém prostředí.

Objevte službu SecuReporter

CENTRALIZOVANÝ PŘEHLED

Služba SecuReporter poskytuje centrální přehled o aktivitách na síti a potenciálních hrozbách v celém síťovém prostředí. Služba SecuReporter zohledňuje individuální nároky uživatelů, resellerů i poskytovatelů řízených služeb.

FLEXIBILITA A ŠKÁLOVATELNOST

Služba SecuReporter je čistě cloudové řešení, které funguje na principu Software as a Service (SaaS) a poskytuje snadný a flexibilní přístup k informacím o dění na síti.

OCHRANA DAT

Služba SecuReporter je navržena s ohledem na požadavky platných právních předpisů na ochranu osobních údajů, jako je např. nařízení GDPR a směrnice OECD o ochraně soukromí. Služba SecuReporter nabízí řešení pro zajištění souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

LOKÁLNÍ NEBO CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Služba SecuReporter podporuje firewally Zyxel, ať už jsou spravované lokálně nebo pomocí cloudové platformy Nebula. Se službou SecuReporter získáte přehled o všech síťových aktivitách a možnost rychle reagovat na bezpečnostní incidenty.

POKROČILÁ ANALYTIKA

Služba SecuReporter poskytuje detailní analytiku pro pokročilé řady firewallů včetně podrobných údajů o fungování technologie sandboxing a filtrů IP, URL a DNS.

NA MÍRU ŠITÉ REPORTY

Služba SecuReporter umožňuje vytváření na míru šitých reportů s vlastním logem a jejich distribuci klientům a manažerům dle individuálních potřeb.

Poznejte uživatele sítí.

Získejte rychlou a podrobnou analýzu provozu v síti, která správcům IT umožní neprodleně reagovat na veškeré abnormální chování uživatelů, které by mohlo ohrožovat síť a firemní data.

Další informace

Co kdo a kdy dělá?

Na otázku „co kdo a kdy dělá“ by teoreticky měla existovat snadná odpověď. Získat tyto informace je však v reálu velmi složité a časově náročné, a to zejména pro malé a středně velké organizace.

Se službou SecuReporter můžete snadno a detailně analyzovat data o dění v síti, a díky tomu rychle reagovat na bezpečnostní hrozby.

Objevte službu SecuReporter